Trening Umiejętności Społecznych

Program zajęć terapeutycznych TUS ma na celu poprawę objawów niepożądanego zachowania.
Podczas zajęć dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne, niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami, uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Proponowane przez nas zajęcia grupowe stwarzają dzieciom okazję do:

 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • wzmocnienia koncentracji uwagi i ćwiczenia tej umiejętności,
 • pohamowania swoich spontanicznych reakcji,
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną,
 • poprawy samooceny.

Program terapii przewiduje naukę następujących umiejętności społecznych:

 • zawierania znajomości,
 • słuchania,
 • zadawania pytań,
 • odmawiania,
 • inicjowania rozmowy,
 • dyskutowania,
 • reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę,
 • wyrażania krytyki.