Szybki kontakt

Fundacja Mądre Główki
tel.: (+48) 534 1000 55
czynne: pon, śr, pt
w godz. 1000-1500
 

Cele Fundacji

 1. Edukacja na rzecz dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja i terapia.
 2. Promocja i organizacja warsztatów, szkoleń z zakresu edukacji, wychowania, metod pedagogicznych i terapeutycznych.
 3. Świadczenie pomocy dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym.
 4. Promocja i organizacja wolontariatu.
 5. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 8. Organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów, służących przedstawianiu treści i sposobów realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych i metodach pedagogicznych.
 9. Udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom wychowawczo-oświatowym.
 10. Organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki umożliwiających im udział w seminariach, sympozjach, warsztatach i wykładach służących poszerzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o treści, metodach realizacji a także o efektach, jakie przynosi stosowanie alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych.
 11. Finansowanie zakupu dla szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji swoich programów.
 12. Finansowanie działania szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych realizujących przyjęte przez nie programy pedagogiczno - edukacyjne.
 13. Organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, pozostających w związku z realizacją przyjętych programów pedagogiczno - edukacyjnych oraz założeń oświatowych.
 14. Współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia, doskonalenia nauczycieli i studentów, w szczególności organizowanie praktyk, hospitacji i zajęć otwartych w placówkach objętych patronatem fundacji.