Projekty

O PROJEKCIE „AUTYZM W RODZINIE” 

Projekt Autyzm w Rodzinie to cykl konferencji adresowanych przede wszystkim do rodziców dzieci z autyzmem (choć także przybywają na nie profesjonaliści: dietetycy, terapeuci i wszyscy zainteresowani). Rodzice bowiem są pierwszymi terapeutami swoich dzieci, jeśli więc będą w posiadaniu rozległej wiedzy na temat ASD, funkcjonowanie ich pociech może znacznie się poprawić. Oczywiście nie zawsze wiedza i zgodne z nią działanie idą w parze z poprawą zdrowia dziecka z ASD, gdyż zaburzenia ze spektrum autyzmu obecnie nie są do końca dobrze poznane, a autyzm u każdego dziecka manifestuje się inaczej. Niemniej sama wymiana myśli podczas konferencji w „Mądrych Główkach”, poznawanie się rodziców między sobą oraz z prelegentami podczas przerw, gdy nierzadko dochodzi do polecania sobie metod wychowawczych, lekarzy i podjętych terapii, sprzyja integracji środowiska i dlatego Fundacja każdą z konferencji nazywa spotkaniem. Z założenia bowiem ma to być spotkanie ludzi, dla których autyzm stanowi wyzwanie: rodzicielskie bądź zawodowe. 

Spotkania odbywają się od lutego 2015 r. Dotychczas odbyło się już ich sześć. Fundacja podejmuje starania, aby każde z nich było poświęcone jednej tematyce, co zapewnia w miarę szerokie omówienie danego zagadnienia, a poszczególni mówcy dobierani są tak, aby prezentowali wysokie standardy aktualnej wiedzy.