Szybki kontakt

Fundacja Mądre Główki
tel.: (+48) 534 1000 55
czynne: pon, śr, pt
w godz. 1000-1500
 

Fundacja

 

PLAKAT

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w ramach Fundacji Sedeka powołaliśmy mikrofundację tzw. Grupę OPP. Mamy status organizacji pożytku publicznego i możemy pozyskiwać 1% podatku oraz wszelkie darowizny. Nasza Grupa OPP – Przedszkole Integracyjne Montessori Mądre Główki zobowiązała się realizować następujące zadania:

  1. Finansowanie kosztów edukacji dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ich rehabilitacja i terapia
  2. Finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem osoby- asystenta/cienia do dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego
  3. Promocja i organizacja warsztatów, staży i szkoleń służących edukacji w zakresie metod pedagogicznych i terapeutycznych
  4. Organizacja i promocja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe naszej fundacji poprzez przekazanie 1% podatku lub darowizny na rzecz dzieci chorych, które uczęszczają do naszego przedszkola, a których rodzice nie są w stanie ponieść kosztów terapii. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą będziemy mogli utworzyć dodatkowe miejsca dla dzieci, zakupić sprzęt niezbędny do terapii czy też pokryć koszty zatrudnienia terapeuty lub osoby-cienia dla naszych podopiecznych.

Z góry serdecznie dziękujemy za okazane serce i za wsparcie.

Numer KRS:

0000338389

Cel szczegółowy 1%:

10332 - GRUPA OPP - Przedszkole Integracyjne Montessori Mądre Główki

telefon kontaktowy : 534 1000 55

FB : https://www.facebook.com/FundacjaMadreGlowki/