Poradnia

Poradnia  to zespół specjalistów i terapeutów powołany w Przedszkolu Mądre Główki.

Udzielamy kompleksowej pomocy zarówno dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola jak i dzieciom spoza naszej placówki. Zespół specjalistów pomaga dzieciom wymagającym wczesnego wspomagania prawidłowego rozwoju, dzieciom z trudnościami poznawczymi, wychowawczymi oraz emocjonalnymi. Wspieramy również rodziców, którzy potrzebują konsultacji, terapii czy też porady.

Fundamentem naszej pracy są zasady takie jak:

  • szacunek wobec istoty ludzkiej i jej jednostkowego doświadczenia
  • respektowanie jej systemu wartości
  • przyjmowanie z uwagą opinii osób korzystających z naszych usług, w tym tych krytycznych
  • dzielenie się z klientem informacją o procesie leczenia
  • akceptowanie uczuć i emocji osób z nami pracujących

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.