Szybki kontakt

ZAPRASZAMY DO DWÓCH LOKALIZACJI!

Przedszkole Montessori Mądre Główki

biuro@madreglowki.pl

Żłobek Montessori Mądre Główki
zlobek@madreglowki.pl

(+48) 534 1000 55

ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

**********************

Przedszkole Terapeutyczne
Mądre Główki

 ul. Naukowa 35a

 01-463 Warszawa

 przedszkoleterapeutyczne@madreglowki.pl

(+48) 723 1000 83

 

 

Dwujęzyczność

 

Dorastanie w dwujęzycznym środowisku wpływa na przyszłe zdolności językowe dziecka i ułatwia naukę kolejnych języków oraz rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia.
Dzieci uczą się języków w naturalny sposób i bez wysiłku. Są w stanie przyswoić dwa lub trzy języki równocześnie pod warunkiem, że zapewni się im właściwy, żywy kontakt z każdym    z języków.

Należy pamięć, że wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu może być traktowane tylko jako wczesny początek procesu nauki języka drugiego. Aby dzieci mogły osiągnąć wysoki 
poziom kompetencji w drugim języku – poziom dwujęzyczności funkcjonalnej – edukacja dwujęzyczna musi być kontynuowana także w szkole.

 

W naszym przedszkolu dwujęzycznym w Warszawie traktujemy język angielski nie tylko jako środek komunikacji i ogólnego rozwoju poznawczego, ale również ma miejsce formalna nauka drugiego języka. W każdej sali nauczyciel anglojęzyczny wraz z dziećmi organizuje kącik języka angielskiego, przygotowuje anglojęzyczny materiał edukacyjny.

 

W trakcie zajęć edukacyjnych, pobytu z dziećmi na spacerze, w ogrodzie, a także podczas wspólnych posiłków nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z dziećmi w języku angielskim. Dzieci uczą się przez doświadczenie, zabawę, a także poprzez wcielanie się w role, obserwację otoczenia. Śpiewają piosenki, deklamują wierszyki, liczą. Poznają znaczenie słów, zwrotów podczas różnorodnych gier i zabaw oraz poprzez kontakt z dwujęzycznym materiałem edukacyjnym.