Szybki kontakt

ZAPRASZAMY DO DWÓCH LOKALIZACJI!

Przedszkole Integracyjne Montessori
Mądre Główki

Żłobek Klub Montessori Mądre Główki
ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

biuro@madreglowki.pl
tel.kom.(+48) 534 1000 55

********************************

Przedszkole Terapeutyczne
Mądre Główki 

Żłobek Montessori Mądre Główki
ul. Naukowa 35a
01-463 Warszawa

przedszkoleterapeutyczne@madreglowki.pl
tel. kom. (+48) 723 1000 83

zlobek@madreglowki.pl

tel.kom.(+48) 534 1000 55

 

Integracja Sensoryczna

Co to jest integracja sensoryczna?
Twórcą Integracji Sensorycznej była amerykańska psycholog i terapeutka zajęciowa dr Anna Jean Ayres, która całe swoje życie poświęciła na obserwację i badanie przyczyn zaburzeń Integracji Sensorycznej oraz sposobów radzenia sobie z problemami. Integracja Sensoryczna jest procesem , podczas którego mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje oraz łączy ze sobą informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów. U większości dzieci proces ten przebiega w naturalny sposób, podczas typowych aktywności dla danego etapu rozwoju. U niektórych dzieci proces integracji nie przebiega w sposób prawidłowy lub też rozwija się w niewystarczającym stopniu. U tej grupy dzieci mogą pojawić się problemy w rozwoju, nauce, a nawet problemy z zachowaniem.

 

Najważniejsze objawy dysfunkcji Integracji Sensorycznej to:
•    często potyka się, przewraca
•    nie toleruje zabaw związanych z brudzeniem rąk
•    nie lubi lekkiego dotyku a toleruje mocny
•    nie lubi mycia twarzy i zębów, obcinania paznokci, czesania itp.
•    szybko się męczy
•    jest stale w ruchu (biega, kręci się, skacze, huśta się)
•    nie lubi zatłoczonych miejsc
•    nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych
•    nie reaguje na ból
•    nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełna)
•    ma opóźnioną mowę lub trudności z wymową
•    podczas zajęć stolikowych często podpiera głowę
•    nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis

 

Diagnoza SI:
Terapia SI poprzedzona jest wnikliwym wywiadem z rodzicami, obserwacją dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej. Podczas 3 spotkań certyfikowany terapeuta przeprowadza próby kliniczne i testy, a na ostatnim spotkaniu zostaje omówiona szczegółowo diagnoza.

 

Na czym polega terapia?
Integracja Sensoryczna - jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Terapia integracji sensorycznej odbywa się w sali, wyposażonej w specjalistyczne przyrządy. Sprzęt ten przeznaczony jest do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Dla dziecka jest atrakcyjną formą zabawy.

 

Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:
•    ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
•    z ADHD, ADD
•    z mózgowym porażeniem dziecięcym
•    z wadami genetycznymi
•    z autyzmem, zespołem Aspergera
•    z zaburzeniami mowy
•    z upośledzeniem umysłowym
•    z potrzebami ruchowymi, które nie potrafią "usiedzieć w miejscu"
•    z grupy ryzyka, wcześniaków z uszkodzeniami okołoporodowymi
•    dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi
•    z opóźnieniem psychoruchowym