Terapia Logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Kiedy i dla kogo?

Jeśli twoje dziecko:

- w wieku 6. miesięcy nie gaworzy
- po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów
- podejrzewasz, że nie rozumie poleceń do niego kierowanych
- w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata
- między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań
- w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y, u
- w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r mówi j
- między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy
a także jeśli:

- masz wątpliwości, co do słyszenia i rozumienia mowy przez Twoje dziecko
- dziecko nawykowo oddycha przez usta
- w trakcie mówienia dziecku język wchodzi między przednie zęby


Działania terapeutyczne mają na celu kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej.