Montessori w Mądrych Główkach to:

 • Edukacja na najwyższym poziomie
 • Nauczyciel anglojęzyczny w każdej grupie
 • Rozwój zdolności, kreatywności i samodzielności myślenia
 • Przyjazna i twórcza atmosfera
 • Nauka dokonywania niezależnych wyborów
 • Budowanie poczucia własnej wartości

Integracja i terapia w Mądrych Główkach to:

 • Neuroróżnorodność
 • Codzienne oddziaływania terapeutyczne
 • Integracja w grupach przedszkolnych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
 • Wychowawcy, specjaliści z powołaniem