Szybki kontakt


Żłobek Montessori
Mądre Główki

ul. Naukowa 35a
01-463 Warszawa

 

Żłobek Klub Montessori
Mądre Głowki

ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

 

tel. kom. (+48) 534 1000 55
zlobek@madreglowki.pl

 

Żłobek Montessori

Złobek

„Pomóż mi zrobić to samemu”  M. Montessori

 

 

 

Witamy na stronie Żłobka Montessori Mądre Główki w Warszawie.

Powstał on z myślą o stworzeniu miejsca, w którym dzieci otoczone miłością i szacunkiem będą rozwijały się zgodnie ze swoim indywidualnym tempem, w świadomie przygotowanym dla nich otoczeniu.

 

 

Maria Montessori powiedziała: „Jedno nie ulega wątpliwości: świadoma wola jest potęgą, która rozwija się dzięki ćwiczeniu i pracy. Naszym zadaniem jest wolę kształcić a nie złamać. […] Dlatego ani matka, ani nauczycielka nie zbudują umysłu dziecka. Nie będą jego architektami, mogą jedynie wspierać twórczą pracę jaką wykonuje samo dziecko.” Te słowa trafnie wskazują podejście wychowawcy Montessori w codziennej pracy z dziećmi.

Te słowa trafnie wskazują podejście wychowawcy Montessori w codziennej pracy z dziećmi. Naszą rolą jest wspierać dziecko w jego naturalnym dążeniu do samodzielności zarówno w wykonywaniu codziennych zadań, pokonywaniu trudności jak i samodzielności w myśleniu, dokonywaniu wyborów i  w samodzielnym budowaniu swojej osobowości. Dlatego zadania wychowawczo-edukacyjne realizujemy w oparciu o indywidualne spojrzenie na każde dziecko.

 

Jeśli pragniesz, by Twoje Dziecko:
• rozwijało swoje indywidualne zdolności i kreatywność we własnym tempie,
• przebywało w przyjaznej, serdecznej i twórczej atmosferze, pełnej akceptacji i szacunku dla jego indywidualności,
• w nauczycielu miało pomocnika i towarzysza na drodze rozwoju,
• budowało poczucie własnej wartości,
• rozwijało samodzielność myślenia i działania,
• kształtowało w sobie umiejętności społeczne,
• miało swobodę dokonywania niezależnych wyborów,
• poznawało wartości uniwersalne takie jak: dobro, piękno, prawda, miłość, tolerancja.

 

Zapraszamy do Mądrych Główek!