Szybki kontakt

ZAPRASZAMY DO DWÓCH LOKALIZACJI!

Przedszkole Integracyjne Montessori
Mądre Główki

Żłobek Klub Montessori Mądre Główki
ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

biuro@madreglowki.pl
tel.kom.(+48) 534 1000 55

********************************

Przedszkole Terapeutyczne
Mądre Główki 

Żłobek Montessori Mądre Główki
ul. Naukowa 35a
01-463 Warszawa

przedszkoleterapeutyczne@madreglowki.pl
tel. kom. (+48) 723 1000 83

zlobek@madreglowki.pl

tel.kom.(+48) 534 1000 55

 

Integracja

W Przedszkolu Integracyjnym Montessori Mądre Główki, dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy:

 • Indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Plan dnia dopasowywany do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Opracowanie i realizacja IPET-u (Indywidualnego Programu Terapeutycznego). Systematyczne omawianie postępów i dostosowywanie do nich IPET-u.
 • Terapia indywidualna 
 • Zajęcia grupowe/Tus-y
 • Pełna integracja dzieci .Uczestnictwo we wszystkich formach spotkań w przedszkolu, w uroczystościach, wycieczkach i.innych
 • Przygotowanie dzieci do szkoły.
 • Przeprowadzenie badania gotowości szkolnej.
 • Regularne spotkania z Rodzicami.
 • Warunki lokalowe:
  • 8 specjalistycznie wyposażonych gabinetów terapeutycznych do pracy indywidualnej,
  • 2 sale grupowe,
  • 2 gabinety logopedyczne,
  • sala Integracji Sensorycznej,
  • 2 przestronne i ogrodzone place zabaw,
  • 6 sal montessoriańskich
  • sala gimnastyczna,
  • własna kuchnia.
 • Przygotowujemy posiłki z uwzględnieniem diety np. bezmleczna, bezcukrowa, bezglutenowa i inne.
 • Bogaty pakiet zajęć dodatkowych: taniec, karate, Stymulacja Lewej Półkuli Mózgu, Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sensoplastyki.

Integrację realizujemy jako formę współistnienia - wspólnej zabawy, nauki i wychowania wszystkich dzieci. Daje ona możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom z trudnościami w rozwoju, jak i zdrowym.

 
 

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, powołaliśmy Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny.  W zespole pracują psycholodzy, logopedzi, terapeuci SI, pedagodzy specjalni oraz terapeuci pedagogiczni.  
W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia specjalistyczną pomocą  utworzony zostaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Zespół dba o to, aby żadne potrzebujące wsparcia dziecko nie pozostało bez specjalistycznej opieki.

 

Dzieci, które nie są jeszcze gotowe do całodziennej integracji w grupie przedszkolnej zapraszamy do grup terapeutycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Przedszkole Terapeutyczne.