Szybki kontakt

 

Żłobek Montessori

Mądre Główki

ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

 

tel. kom. (+48) 534 1000 55
zlobek@madreglowki.pl

 

Dlaczego Montessori

Każdy z nas jest inny – prawda ta jest tak oczywista, że bardzo rzadko się nad tym zastanawiamy. Podstawowym założeniem Metody Montessori jest stwierdzenie, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się zgodnie z indywidualnymi planami rozwojowymi. Są to jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające dziecku samodzielną i najbardziej efektywną naukę.

Maria Montessori w swojej pedagogice określa wrażliwe fazy jako szczególne momenty zachodzące w rozwoju dziecka, podczas których przyswaja ono wiedzę bez żadnego wysiłku. Wrażliwe fazy nie powtarzają się, nie wykorzystanie ich powoduje, że przyswojenie wiedzy w późniejszym czasie wymaga dużego nakładu pracy. Podczas tych faz dziecko interesuje się tylko jednym elementem ze środowiska zewnętrznego, manipulując nim. Czynność tą powtarza wielokrotnie w naturalny dla siebie sposób. Wychowawca Montessori obserwując swoich podopiecznych – zauważa fazy wrażliwe pojawiające się u poszczególnych dzieci i proponując pojedynczemu dziecku odpowiednie zabawy czy proste ćwiczenia wspiera jego rozwój. Dziecko uczy się więc z łatwością i z radością, nie odczuwając tego jako przykrego obowiązku.

 

W okresie żłobkowym najważniejszymi fazami wrażliwymi są:

- rozwój mowy,

- rozwój ruchowy – doskonalenie chodzenia i koordynacji ruchów,

- ponadto wzrastająca potrzeba samoobsługi i samodzielności.

Rozwój mowy jest wspierany wielotorowo: od najbardziej tradycyjnych form jak mowa rytmiczna (wierszyki, rymowanki, piosenki), przez pracę z książeczkami, zabawy w pytania, zachęcanie do samodzielnego wyrażania się i ćwiczenia w utrwalaniu nazewnictwa przedmiotów opracowane zgodnie z zaleceniami metody. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualne z każdym dzieckiem zgodnie z jego aktualnym stanem wiedzy i potrzebami, jak i grupowe, które także są bardzo lubiane przez dzieci.

Doskonalenie koordynacji ruchowej obejmuje ćwiczenia z zakresu koordynacji oko-ręka, stereognostykę oraz kształcenie zmysłu równowagi.

Kolejnym obszarem z którym dzieci będą miały codzienną styczność w Żłobku Montessori są ćwiczenia praktycznego dnia. Jest to bardzo ważna dziedzina rozwoju – są to czynności związane z troską o własną osobę i troską o otoczenie. Celem tych ćwiczeń jest wypracowanie samodzielności, samoświadomości oraz ufności we własne siły i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci uczą się codziennych czynności, takich jak zapinanie i odpinanie guzików, mycie rąk, mycie stolików, zamiatanie i wycieranie podłogi, nakrywanie do stołów, itp.

Przy pracy z każdą pomocą Montessori obowiązują proste zasady: dziecko samodzielnie bierze pomoc z odpowiedniego miejsca przed rozpoczęciem zabawy i po zakończeniu odnosi na miejsce.