Terapia Ręki

Celem Terapii Ręki jest usprawnianie małej motoryki dziecka (precyzyjnych ruchów palców i dłoni), jak też dostarczanie dłoniom wrażeń dotykowych. Dzięki dotykowi dziecko uczy się rozpoznawać faktury, temperaturę, konsystencję tworzyw, odróżniać przedmioty, osoby, zwierzęta. Ćwiczenia i zabawy przeprowadzone w trakcie terapii ręki mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, kształtować chwyt oraz koordynację pomiędzy dłonią prawą i lewą, a w dalszej kolejności obejmują naukę pisania. Coraz więcej uczniów klas nauczania początkowego i starszych ma problemy z opanowaniem kaligraficznego pisma. Dzieci mają trudności z pisaniem, nie nadążają z przepisywaniem z tablicy. Spiesząc się piszą niezrozumiale czasem nawet dla siebie, mylą linie, strony, piszą zbyt lekko lub zbyt mocno naciskając na kartkę. Co więcej, istnieje silny związek między sprawnością kończyn górnych a rozwojem mowy. Za pośrednictwem stymulacji dłoni dochodzi do pobudzenia ośrodka w mózgu odpowiedzialnego za dłonie, co pośrednio prowadzi do stymulacji ośrodka mowy. Ten prosty związek wskazuje na istotne znaczenie pracy nad sprawnością kończyn górnych u wszystkich dzieci, a szczególnie u tych dzieci, u których występują trudności z mową. Ręka jest narządem ruchu, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go, oraz komunikujemy się z nim. Dzięki rękom możemy realizować polecenia mózgu takie jak: pisać, rysować, rzucać, chwytać, itp.

Terapia Ręki ma na celu przede wszystkim:

  • usprawnianie tzw. małej motoryki:
  • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
  • poprawę umiejętności chwytu,
  • wzmacniania koncentracji (koncentracja jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na to, jak wykonywane są czynności wymagające precyzyjności ruchów),
  • nauka skupiania uwagi,
  • wyuczenia świadomego przekraczania linii środkowej ciała,
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • rozwinięcie wrażliwości dotykowej, rozpoznawania faktur i kształtów.