Terapia Integracji Sensorycznej

Co to jest integracja sensoryczna?
Twórcą Integracji Sensorycznej była amerykańska psycholog i terapeutka zajęciowa dr Anna Jean Ayres, która całe swoje życie poświęciła na obserwację i badanie przyczyn zaburzeń Integracji Sensorycznej oraz sposobów radzenia sobie z problemami. Integracja Sensoryczna jest procesem, podczas którego mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje oraz łączy ze sobą informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów. U większości dzieci proces ten przebiega w naturalny sposób, podczas typowych aktywności dla danego etapu rozwoju. U niektórych dzieci proces integracji nie przebiega w sposób prawidłowy lub też rozwija się w niewystarczającym stopniu.  I wtedy mogą pojawić się problemy w rozwoju, nauce, a nawet problemy z zachowaniem.

Najważniejsze objawy dysfunkcji Integracji Sensorycznej to:

 • często potyka się, przewraca
 • nie toleruje zabaw związanych z brudzeniem rąk
 • nie lubi lekkiego dotyku a toleruje mocny
 • nie lubi mycia twarzy i zębów, obcinania paznokci, czesania itp.
 • szybko się męczy
 • jest stale w ruchu (biega, kręci się, skacze, huśta się)
 • nie lubi zatłoczonych miejsc
 • nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych
 • nie reaguje na ból
 • nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełna)
 • ma opóźnioną mowę lub trudności z wymową
 • podczas zajęć stolikowych często podpiera głowę
 • nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis

Diagnoza SI:
Terapia SI poprzedzona jest wnikliwym wywiadem z rodzicami, obserwacją dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej. Podczas 2 spotkań certyfikowany terapeuta przeprowadza próby kliniczne i testy, a na ostatnim spotkaniu zostaje omówiona szczegółowo diagnoza.

Na czym polega terapia?
Integracja Sensoryczna jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Terapia integracji sensorycznej odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczne przyrządy. Sprzęt ten przeznaczony jest do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Dla dziecka jest atrakcyjną formą zabawy.

Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
 • z ADHD, ADD
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z wadami genetycznymi
 • z autyzmem, zespołem Aspergera
 • z zaburzeniami mowy
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z potrzebami ruchowymi, które nie potrafią "usiedzieć w miejscu"
 • z grupy ryzyka, wcześniaków z uszkodzeniami okołoporodowymi
 • dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi
 • z opóźnieniem psychoruchowym