Szybki kontakt

ZAPRASZAMY DO DWÓCH LOKALIZACJI!

Przedszkole Integracyjne Montessori
Mądre Główki

Żłobek Klub Montessori Mądre Główki
ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

biuro@madreglowki.pl
tel.kom.(+48) 534 1000 55

********************************

Przedszkole Terapeutyczne
Mądre Główki 

Żłobek Montessori Mądre Główki
ul. Naukowa 35a
01-463 Warszawa

przedszkoleterapeutyczne@madreglowki.pl
tel. kom. (+48) 723 1000 83

zlobek@madreglowki.pl

tel.kom.(+48) 534 1000 55

 

Organizacja

Przedszkole Mądre Główki jest integracyjną niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do rejestru w Biurze Edukacji, realizującą Podstawę Programową określoną przez MEN. Pracuje zgodnie z zasadami Pedagogiki Marii Montessori. Zapewniamy dzieciom codzienną naukę języka angielskiego, zespół specjalistów (logopedę, psychologa, specjalistę integracji sensorycznej) oraz zajęcia dodatkowe zawarte w czesnym (rytmika, tańce, gimnastyka korekcyjna, rozwój inteligencji emocjonalnej).

 

Do grona naszych przedszkolaków zapraszamy zarówno dzieci zdrowe jak i dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w wieku od 2,5 do 6 lat.

 

Prywatne Przedszkole Montessori w Warszawie mieści się w nowoczesnym, wolnostojącym budynku o powierzchni 1000 m2. Jest otoczone dużym, pełnym zieleni ogrodem. Zabawki ogrodowe posiadają wymagane certyfikaty. Na parterze znajdują się szatnie, trzy duże, słoneczne sale z przylegającymi do nich toaletami oraz kuchnia. Na piętrze również dysponujemy czterema salami, w pełni wyposażoną salą gimnastyczną oraz gabinetami specjalistycznymi oraz salą Integracji Sensorycznej.

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18:00.  Pracujemy 12 miesięcy w roku.

Plan dnia

07:30 - 08:30        Powitanie, zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci lub inspirowane przez wychowawców
08.30 - 11.30 Praca własna
09:30 - 11:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Praca Własna - zajęcia dydaktyczne - praca z materiałem montessoriańskim w języku polskim i angielskim, zajęcia logopedyczne
12:00 - 13:30 Zabawy w ogrodzie
13:30 - 14:00 Przygotowanie do obiadu, obiad
14:00 - 15:00 Praca Własna, odpoczynek, zajęcia relaksacyjne, czytanie książek
15:00 - 18:00 Zajęcia grupowe: zajęcia twórcze - plastyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka z elementami  Integracji Sensorycznej, rytmika oraz zajęcia dodatkowe (ceramika, teatr, taniec, karate i in.)
16:00 - 17:00 Podwieczorek


Organizacja grup

Zgodnie z pedagogiką Marii Montessori dzieci w naszym przedszkolu uczą się, bawią i rozwijają w zróżnicowanych wiekowo grupach. Ma to duże znaczenie dla rozwoju intelektualnego oraz wspomaga kształtowanie postaw społecznych. Dzieci uczą się wzajemnej pomocy i współpracy. Dzięki grupie różnowiekowej dzieci mają szansę rozwijać  umiejętności społecznie w sposób naturalny. Dodatkową zaletą takich grup jest łatwiejsza adaptacja nowoprzyjętych przedszkolaków.

Grupy liczą od 18 do 21 dzieci, z tym, że w każdej z nich jest miejsce dla jednego, dwójki bądź 3 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Każdą grupą przedszkolną opiekuje się dwóch wychowawców, trzeci wspiera grupę w niepełnym wymiarze oraz terapeuta odpowiedzialny za integrację i terapię dzieci chorych. 

 

Wyżywienie

Nasze przedszkole zostało wyposażone w nowoczesną kuchnię, urządzoną zgodnie z wymogami Sanepid-u oraz zasadami HACCP. Przygotowujemy zbilansowane posiłki, które zawierają najwyższe wartości odżywcze i energetyczne. Dbamy o to, aby dania były różnorodne, zawsze świeże i estetycznie podane. Nie stosujemy żadnych ulepszaczy, przyprawiamy potrawy wyłącznie naturalnie używając jedynie ziół i warzyw.

W menu przedszkolnym uwzględniamy indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci (alergie).  Posiłki nie są limitowane a wychowawcy zachęcają dzieci do kosztowania nowych dań.
Dbamy o atmosferę i kulturę zachowania przy stole. Dzieci uczą się, jak należy zachowywać się podczas posiłków, każdego dnia utrwalając zasady dobrego zachowania i umiejętność posługiwania się sztućcami.