Terapia Psychologiczna

Psycholog dziecięcy zajmuje się doradztwem i pomocą w rozwiązywaniu różnorakich problemów związanych z ogólnym procesem rozwojowym dziecka, niestandardowymi odchyleniami lub opóźnieniami w rozwoju, z trudnościami wychowawczymi (np. z agresją, nadpobudliwością, apatią, chorobliwą nieśmiałością) czy innymi zachowaniami, które wydają się dziwne lub nieprawidłowe (np. apatia, zaburzenia odżywiania, trauma po tragicznym przeżyciu). Wszelkie podejrzenia, że coś jest nie w porządku z dzieckiem, warto jak najszybciej zweryfikować u specjalisty. 

Terapia psychologiczna jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka za pomocą obserwacji psychologicznej, wywiadu lub rozmowy psychologicznej.