Szybki kontakt

ZAPRASZAMY DO DWÓCH LOKALIZACJI!

Przedszkole Montessori Mądre Główki

biuro@madreglowki.pl

Żłobek Montessori Mądre Główki
zlobek@madreglowki.pl

(+48) 534 1000 55

ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

**********************

Przedszkole Terapeutyczne
Mądre Główki

 ul. Naukowa 35a

 01-463 Warszawa

 przedszkoleterapeutyczne@madreglowki.pl

(+48) 723 1000 83

 

 

Dlaczego Montessori

Tworząc nasze przedszkole Montessori szukaliśmy takiej koncepcji pedagogicznej, która łączyłaby w sobie wysoką jakość edukacji z jednoczesnym wychowaniem człowieka w wartościach. Odpowiedzią okazała się pedagogika Montessori, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego. Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Dzięki wychowaniu i nauce w środowisku montessoriańskim dziecko samodzielnie kształtuje swoją osobowość i indywidualność. Warunkiem takiego rozwoju jest przygotowane pedagogicznie otoczenie a także wychowawca, który pomaga i towarzyszy dziecku.