Terapia Psychologiczna

Psycholog zajmuje się:

 • diagnozowaniem czyli określaniem i rozpoznaniem poziomu rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego
 • prowadzeniem różnorodnych terapii mających na celu pomoc i rozwiązywanie problemów z jakimi zgłaszają się klienci poradni.
 • poradnictwem dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.

 

Na czym polega pomoc psychologa?
Praca psychologa nie należy do najprostszych. Niejednokrotnie wyobrażamy sobie, że takie spotkanie polega na tym, że rodzice opowiadają o swych kłopotach z pociechą a psycholog znajduje złotą radę na te kłopoty. Nie jest to prawdą gdyż to właśnie rodzice muszą się dowiedzieć, co się dzieje niedobrego nie dobrego ich pociechą, dlaczego zachowuje się tak a nie inaczej, co mu jest potrzebne, aby to zmienić. Z dzieckiem problemy można mieć już od najmłodszych lat a właściwie już w wieku niemowlęcym. Dzięki psychologowi rodzice mogą rozwiązać takie problemy jak to, że dziecko nie chce spać w łóżeczku, nie bawi się samo, nie chce jeść, rzuca zabawkami. W późniejszym okresie dochodzą takie kłopoty jak to, że dziecko staje się krnąbrne i uparte, uzywa brzydkich słów, nie chce się dzielić z innymi dziećmi, kłamie.
To właśnie psycholog pomoże w zrozumieniu takiego zachowania dziecka. Niejednokrotnie rodzice traktują swe dzieci jak dorosłych a one po prostu mają inną hierarchię wartości, inaczej rozumują i dążą wszelkimi sposobami do zaspokojenia swych potrzeb. Psycholog pomoże rodzicom w spojrzeniu na świat oczami dziecka, uzmysłowi większość błędów popełnianych przez nich, a które przez rodziców są postrzegane inaczej.

 

Diagnoza i terapia dziecka
Diagnozą i terapią dzieci zajmuje się psycholog. Jego głównym zadaniem jest poznanie dziecka i dlatego pierwsze spotkania ukierunkowane są na postawienie diagnozy. Diagnozę przeprowadza się w różnym zakresie jak na przykład ocena poziomu intelektualnego dziecka, określenie jego potrzeb emocjonalnych, identyfikacja obszarów zaburzeń. Po ustaleniu diagnozy psycholog określa sposoby leczenia, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów, kieruje na terapię indywidualną lub grupową w zależności od wyników diagnozy. Podczas każdego spotkania psycholog rozmawia nie tylko z dzieckiem, ale również z jego rodzicami. Rodzicom są przedstawiane na bieżąco postępy w terapii, wyniki dodatkowych badań, formułowane są zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem w domu. Do psychologa należy się zgłosić w momencie, gdy zaobserwuje się niepokojące objawy takie jak na przykład nadmierna agresywność wobec otoczenia, kłopoty z odpowiednim zachowaniem, kłopoty z nauką, jedzeniem, kłopoty ze snem i wiele innych objawów. Wszystko, co niepokoi rodzica powinno być przedstawione lekarzowi pediatrze, który w miarę potrzeby podpowie, co robić dalej i gdzie zwrócić się o pomoc.

Na czym polega terapia psychologiczna?
Psycholog pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu.
Wykorzystuje w tym celu różne techniki. Wykorzystuje do współdziałania wszystkie te osoby czy instytucje, które mogą pomóc.

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej:

 • niepowodzenia i trudności szkolne,
 • trudności wychowawcze,
 • trudności emocjonalne,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • funkcjonowanie w warunkach stresu,
 • funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane z jedzeniem,
 • kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),
 • problemy osób współuzależnionych (członkowie rodziny),
 • samopoznanie i rozwój osobisty

Zapewniamy najwyższe standardy zawodowe oraz przestrzegamy zasad etyki psychologicznej.
Oferujemy profesjonalizm, indywidualizację podejścia, rzetelność w przekazywaniu informacji dotyczących możliwości pomocy oraz zachowanie tajemnicy.

 

Login:
Hasło: