Terapia Pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania:

  • wzrokowo – przestrzennych, czyli skupiania uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci wzrokowej, spostrzegania przestrzeni
  • słuchowo – językowych, czyli skupiania uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych
  • motorycznych, czyli sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka
  • współdziałania ze sobą funkcji (koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas pisania, wzrokowo-słuchowa podczas czytania, itp.)

Istota terapii pedagogicznej sprowadza się do korekcji, czyli usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, a także do kompensacji – usprawniania funkcji dobrze rozwijających się celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania.

Sesje terapeutyczne maja charakter regularnych spotkań i są prowadzone zawsze przez tego samego terapeutę.

Czas trwania całej terapii pedagogicznej uzależniony jest od głębokości zaburzenia, od rodzaju zaburzonej funkcji a także od motywacji i indywidualnych możliwości dziecka.
 
Spotkania indywidualne trwają około 45 - 50 min.

 

Login:
Hasło: