Terapia Logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej braku,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.


Aby odpowiednio zaprogramować działania terapii logopedycznej należy kierować się szczegółową diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą:

 • wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka,
 • ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko,
 • realizację wypowiedzi,
 • ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy,
 • badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej.

Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

Login:
Hasło: