Szybki kontakt

Integracyjne, Dwujęzyczne
Przedszkole Montessori
Mądre Główki
ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

tel. kom. (+48) 534 1000 55

przedszkole@madreglowki.pl

biuro@madreglowki.pl

Przedszkole Terapeutyczne

Zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ukończyły 2,5 roku. Nasze Przedszkole mieści się przy ul. Naukowej 35A w Warszawie.

Szczegółowy program edukacji i terapii dostosowujemy do zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzeb dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych. Zapewniamy opiekę i edukację na najwyższym poziomie, mając na względzie przygotowanie dziecka do przejścia do Grup Integracyjnych w Przedszkolu Integracyjnym przy ul. Jutrzenki 146. Zapewniamy:

 • pięciogodzinny lub indywidualnie ustalony pobyt w przedszkolu
 • codzienną terapię indywidualną w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, łączący m. in. ćwiczenia z logopedii, terapię SI, umiejętności społeczne, samodzielność i wiele innych;
 • zajęcia logopedyczne - 1h/tyg
 • terapię Integracji sensorycznej - 1h/tyg
 • realizację podstawy programowej w grupach terapeutycznych
 • trening umiejętności społecznych (TUS) 
 • rozwijanie małej i dużej motoryki (elementy terapii ręki)
 • inne zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci (np. organizowane wycieczki, warsztaty kulinarne, zajęcia rozwijające)
 • realizacja Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju
 • zajęcia dodatkowe: m.in. logorytmika, Weronika Sherborne, Knill
 • dla dzieci gotowych do integracji w większych grupach przedszkolnych, możliwość przeniesienia do Przedszkola Integracyjnego
 • oferujemy również posiłki przygotowywane w naszej kuchni. Także bezglutenowe, bezcukrowe i bezmleczne.

Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne!

Zajęcia prowadzą psycholodzy, pedagodzy specjalni oraz logopeda. Zajęcia mają na celu:

 • Poznanie przedszkola, kadry, rówieśników w przyjaznej, spokojnej atmosferze, ośmielanie do nowego środowiska.
 • Nauka współdziałania w grupie innych dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji emocjonalnych.
 • Doświadczanie jednych z pierwszych rozłąk z rodzicami, radzenie sobie bez nich, kształtowanie samodzielności, nabierania zaufania do innych ludzi.
 • Dostosowywanie się do programu zajęć, do reguł panujących w poszczególnych zabawach (np. czekanie na swoją kolej, dzielenie się zabawkami)

Kontakt - nr tel.: 723 1000 83, email: przedszkoleterapeutyczne@madreglowki.pl

Serdecznie zapraszamy!