Szybki kontakt

Integracyjne, Dwujęzyczne
Przedszkole Montessori
Mądre Główki
ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

tel. kom. (+48) 534 1000 55

przedszkole@madreglowki.pl

biuro@madreglowki.pl

Integracja

W Przedszkolu Integracyjnym Montessori Mądre Główki, dzieciom z orzeczeniami oferujemy:

 • Indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Plan dnia dopasowywany do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Codzienna terapia indywidualna.
 • Opracowanie i realizacja IPET-u (Indywidualnego Programu Terapeutycznego). Systematyczne omawianie postępów i dostosowywanie do nich IPET-u.
 • Zajęcia grupowe/Tus-y
 • Integracja dzieci : podczas zajęć dydaktycznych, wspólne obiady, integracja na placu zabaw, wspólne wycieczki i uroczystości przedszkolne - w zależności od gotowości dziecka.
 • Przygotowanie dzieci do szkoły.
 • Przeprowadzenie badania gotowości szkolnej.
 • Regularne spotkania z Rodzicami.
 • Warunki lokalowe:
  • 8 specjalistycznie wyposażonych gabinetów terapeutycznych do pracy indywidualnej,
  • 2 sale grupowe,
  • 2 gabinety logopedyczne,
  • sala Integracji Sensorycznej,
  • 2 przestronne i ogrodzone place zabaw,
  • 6 sal montessoriańskich
  • sala gimnastyczna,
  • własna kuchnia.
 • Przygotowujemy posiłki z uwzględnieniem diety np. bezmleczna, bezcukrowa, bezglutenowa i inne.
 • Bogaty pakiet zajęć dodatkowych: taniec, karate, Stymulacja Lewej Półkuli Mózgu, Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sensoplastyki.

Integrację realizujemy jako formę współistnienia - wspólnej zabawy, nauki i wychowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Daje ona możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym.

 

Przebywanie w grupie integracyjnej daje szczególną szansę rozwoju społecznego wszystkim dzieciom. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współżyć z nimi na co dzień, a także służyć im pomocą w każdej sytuacji. Stają się bardziej wrażliwe na problemy swoich mniej sprawnych kolegów. Z drugiej strony, dzieci niepełnosprawne zyskują okazję do przyjmowania akceptacji, zdobywają poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawą ich ogólnego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego.

 

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, powołaliśmy Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny.  W zespole pracują psycholodzy, logopedzi, terapeuci SI, pedagodzy specjalni oraz terapeuci.  
W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia specjalistyczną pomocą  utworzony zostaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Zespół dba o to, aby żadne potrzebujące wsparcia dziecko nie pozostało bez specjalistycznej opieki.

 

Dzieci, które nie są jeszcze gotowe do całodziennej integracji w grupie przedszkolnej zapraszamy do grup terapeutycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Przedszkole Terapeutyczne.

 

Login:
Hasło: