Szybki kontakt

Integracyjne, Dwujęzyczne
Przedszkole Montessori
Mądre Główki
ul. Jutrzenki 146
02-230 Warszawa

tel. kom. (+48) 534 1000 55

przedszkole@madreglowki.pl

biuro@madreglowki.pl

Dlaczego Montessori

Tworząc nasze przedszkole szukaliśmy takiej koncepcji pedagogicznej, która łączyłaby w sobie wysoką jakość edukacji z jednoczesnym wychowaniem człowieka w wartościach. Odpowiedzią okazała się pedagogika Montessori, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego. Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Dzięki wychowaniu i nauce w środowisku montessoriańskim dziecko samodzielnie kształtuje swoją osobowość i indywidualność. Warunkiem takiego rozwoju jest przygotowane pedagogicznie otoczenie a także wychowawca, który pomaga i towarzyszy dziecku.

 

Pedagogika Montessori  a tradycyjny system nauczania

 1. Montessori reprezentuje holistyczne podejście do dziecka: ważny jest emocjonalny, społeczny, fizyczny, poznawczy aspekt edukacji  -  a edukacja tradycyjna ma na celu głównie zdobywanie wiedzy (aspekt poznawczy).
 2. W systemie Montessori  dziecko ma wybór czasu, miejsca i rodzaju aktywności  -  podczas gdy w systemie tradycyjnym czas, miejsce i rodzaj aktywności są wybrane i zaplanowane przez nauczyciela w planie pracy.
 3. W Montessori każde dziecko uczy się we własnym tempie, zgodnie z indywidualnym planem rozwoju tymczasem w tradycyjnym nauczaniu tempo pracy jest podyktowane możliwościami większości grupy i podstawą programową  zunifikowaną dla wszystkich.
 4. Różnowiekowe grupy montessoriańskie eksponują dziecko na różnorodność sytuacji społecznych i edukacyjnych,  dzieci uczą się obserwując pracę innych. Zaś grupa jednowiekowa jest łatwa do zarządzenia przez nauczyciela i realizacji programu.
 5. W Montessori dzieci uczą się poprzez pracę na konkretnych pomocach, przygotowanych w taki sposób, aby dziecko umiało powiązać abstrakcję z rzeczywistością. W systemie tradycyjnym dziecko uczy się poprzez zapamiętywanie pojęć, często dla niego abstrakcyjnych.
 6. Nauczanie w Montessori skupia się na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na stopniach, karach i nagrodach obecnych w tradycyjnej metodzie. 
 

Pedagogika Marii Montessori to zwarty system pedagogiczny, który obejmuje wszystkie sfery rozwoju człowieka. Podstawowym założeniem jest stwierdzenie, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się zgodnie z indywidualnymi planami rozwojowymi. Są to jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające dziecku samodzielną i najbardziej efektywną naukę.

 

Montessori kładzie nacisk na: Montessori unika:
 1. rolę nauczyciela jako „przewodnika”
 2. pozytywne nauczanie
 3. rozwijanie własnych zainteresowań
 4. porządek, estetykę, czystość otoczenia
 5. uczenie się o różnicach międzyludzkich
 6. dobrowolny wybór zajęć
 7. samodzielność podejmowania decyzji
 8. rzeczywistość
 9. koncentrację
 10. prawo dzieci do poczucia godności  
 1. podkreślania porażki
 2. upokarzania dziecka
 3. współzawodnictwa
 4. ćwiczeń, które ograniczają wolność dziecka
 5. ograniczania ruchu
 6. stopni
 7. dominacji nauczyciela
 8. pomagania bez pytania dziecka
 9. zbyt pochopnego wkraczania w dyskusje dzieci
 10. inwazji w prywatność dziecka
 
 

 

 

 

Login:
Hasło: